Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Megjelentek a 2016-os NTP-pályázatok

2016. április 5.

2016. március 31-én tizenöt nyílt pályázati kiírás került meghirdetésre a Nemzeti Tehetség Program keretében. A pályázatok benyújtási határideje 2016. május 2. Rövid áttekintéssel segítjük a sikeres pályázást.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011. és 2015. között 8,101 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 5 302 pályázat részesült támogatásban.

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs 2016. február 25-i döntését követően Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján március 31-én tizenöt nyílt pályázati kiírás került meghirdetésre. A pályázatok benyújtási határideje 2016. május 2. Rövid áttekintéssel segítjük a sikeres pályázást. A Pályázat címére kattintva elérhetők a részletes információk.

 

Pályázat címe, témája Felhívás kódja Rendelkezésre álló keretösszeg Jogosultak köre Az igényelhető támogatás mértéke
Matematikai, természettudományos, technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben NTP-MTTD-16 140 000 000 Ft Általános iskola, gimnázium,  szakközépiskola, szakiskola, kollégium, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény. Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. Belső egyházi jogi személy, határon túli oktatási profilú magyar civil szervezet, magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános vagy középiskola. (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 1 000 000 Ft - max. 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása NTP-MOI-16 60 000 000 Ft Alapfokú művészeti iskola, művészeti felsőoktatási intézmény, egyesület, alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, mely az alapító okirata szerint művészet oktatási tevékenység végzésére jogosult. (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 1 000 000 Ft - max. 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A  köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására NTP-KKI-16 180 000 000 Ft Óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola. Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmény/szervezet,   közművelődési civil szervezet; Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel; Belső egyházi jogi személyek; határon túli oktatási profilú magyar civil szervezet, magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános vagy középiskola. (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 1 000 000 Ft - max. 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A hazai Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatása. NTP-HTT-16 20 000 000 Ft Tehetségsegítő Tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt. Minimum 1 000 000 Ft - max. 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. NTP-NFTÖ-16 286 000 000 Ft Magyar állampolgárságú, vagy határon túli, magukat magyar nemzetiségűnek valló: - A” komponens esetében: 8-21 éves, kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók; - „B” komponens esetében: 18-35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők; - „C” komponens esetében: 16- 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek; - „D” komponens esetében: 15-19 éves, saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók.  A komponens: min. 100.000 Ft - max. 500.000 Ft,  "B", "C" és "D" komponens min. 100.000 Ft, max. 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása NTP-FTH-16 50 000 000 Ft Államilag elismert felsőoktatási intézmény, valamint ezen intézmények karai, Magyarországon bejegyzett egyesület alapítvány, közalapítvány, mely az alapító okirata szerint nevelésioktatási tevékenység végzésére jogosult, belső egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok. (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 1 000 000 Ft - max. 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatása. NTP-SZKOLL-16 80 000 000 Ft Szakkollégiumok  (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 750 000 Ft - max. 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása NTP-HHTDK-16 85 000 000 Ft Felsőoktatási intézmény, valamint ezen intézmények karai (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 500 000 Ft - max. 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása NTP-NTV-16-A/B 70 000 000 Ft Általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány, mely az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésre jogosult, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság  (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 300 000 Ft - max. 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására. NTP-TV-16 110 000 000 Ft Általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, felsőoktatási intézmény,Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, amely az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésre jogosult. Belsőegyházi jogi személyek. (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 750 000 Ft - max. 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása. NTP-RHTP-16 75 000 000 Ft Általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmény, Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. Felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai, belső egyházi jogi személyek.  (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 1 000 000 Ft - max. 2 000 000 Ft vissza nem térítendőtámogatás egy összegben
Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása. NTP-FTP-16 25 000 000 Ft Általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmény, Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. Belső egyházi jogi személyek. (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 500 000 Ft - max. 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása. NTP-SZTG-16 30 000 000 Ft Szakközépiskola, szakiskola, szakképzési centrumok (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 1 000 000 Ft - max. 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
Helyi sportág-népszerűsítő rendezvények támogatása. NTP-SR-16 30 000 000 Ft Óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 500 000 Ft - max. 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy összegben
A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása. NTP-MKÖ-16 70 000 000 Ft Óvoda, általános iskola, gimnázium,  szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, kollégium, Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzése vagy a nemzetiségi hagyományok vagy a népi kultúra ápolása, mint tevékenység szerepel. Belső egyházi jogi személy, helyi nemzetiségi önkormányzat, muzeális intézmények közművelődési intézmények, közművelődési civil szervezetek, előadó-művészeti szervezetek, határon túli oktatási profilú magyar civil szervezet, általános vagy középiskola (Amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében rendszerben - EPER -  regisztráltak) Minimum 500 000 Ft - max. 1 000 000 Ft vissza nem térítendőtámogatás egy összegben