Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Elhunyt Bajzák M. Eszter nővér, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács korábbi alelnöke

2021. december 30.

Karácsonyt követően a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Matehetsz egy nagy formátumú szakembertől búcsúzott: hosszan tartó betegséget követően, 2021. december 27-én, életének 76. évében elhunyt Bajzák M. Eszter iskolanővér, az NTT korábbi alelnöke, a Katolikus Pedagógiai Intézet és a Patrona Hungariae Gimnázium egykori vezetője.

 

Bajzák Erzsébet M. Eszter életútja

Eszter nővér 1946. július 7-én született Tiszabercelen, pedagógus családban. Középiskolai tanulmányait a debreceni Svetits Gimnáziumban végezte, ahol 1964-ben tett érettségi vizsgát. Egy évvel később, 1965 augusztusában kérte felvételét a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek rendjébe (ma Boldogasszony Iskolanővérek). Egyetemi tanulmányokat a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatott, ahol 1971-ben magyar–német szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1971 és 1981 között a debreceni Svetits Katolikus Gimnázium tanára volt, a rendben 1979-ben tett örökfogadalmat. 1981-től Budapesten a Patrona Hungariae Gimnáziumban folytatta oktató-nevelő tevékenységét, ahol 1982-től igazgatóhelyettes volt, majd 1989 és 2003 között a gimnázium igazgatója. Életre hívta a gimnázium mellett – az azóta is egyedülálló – hatosztályos általános iskolát, valamint a zeneiskolát, ami sok száz gyermek számára nyújt művészeti oktatást. Az általa konzekvensen képviselt minőségi oktatás jegyében vált a Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola gyakorlóiskolájává.

Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér 1993-tól kezdve szakértői tevékenységet is folytatott: 1986-tól érettségi vizsgaelnök, 1993-ban pedig a Nemzeti Alaptanterv bírálatával, szakmai anyagok és közoktatási törvény-, rendeletmódosítások véleményezésével bízták meg. 2003-tól közép- és emelt szintű érettségik vizsgaelnökeként, javító és szóbeli vizsgáztatóként, közoktatási szakértőként is tevékenykedett.

Eszter nővér közéleti tevékenysége hasonlóképp szerteágazó: 1999-től az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Közoktatás-politikai Tanácsának nem állami intézményfenntartók oldaláról kinevezett tagja, 2005-től az OKM Alapkezelő Igazgatósága civil szervezetek pályázatait bíráló bizottságának tagja volt. 2006-tól részt vett –az egyházi intézmények képviseletében – a Regionális Közoktatási Egyeztető Fórum munkájában, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöki tisztségét is betöltötte hosszú éveken át.

Az 1997-ben az MKPK által alapított Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) vezetésére 1998-ban kapta meg a főpásztori kinevezést. A KPSZTI vezetőjeként nevéhez fűződik a tantárgygondozói és továbbképzési rendszer kialakítása, 2001–2002-ben Hoffmann Rózsa vezetésével a komplex intézmény-ellenőrzési és -értékelési program kidolgozása, majd bevezetése a katolikus köznevelési intézményekben, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával közösen a pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés összeállítása.

2003-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Paedagogia Christiana díjjal tüntette ki a katolikus oktatásügy érdekében kifejtett kitartó és eredményes munkásságáért, ezen teljesítményéért a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 2009-ben Trefort Ágoston közoktatási díjban részesítette. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata elismerésben részesült a közoktatás területén végzett több évtizedes munkája, szakmai-közéleti és vezetői tevékenysége alapján.

Az oktatás-nevelés számára valóban megkülönböztetett feladatot jelentett, amit szívesen tett a jövő nemzedéke és a tehetséges tanulók további fejlesztése érdekében is.

 

Eszter nővér temetése 2022. január 18-án 11.45-kor lesz Budapesten, a rákoskeresztúri Új Köztemetőben (Budapest X. Kozma utca 8-10.). Életéért hálaadó szentmisét mutatnak be 2022. január 22-én 10 órakor a Szent István-bazilikában.