Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tudás és tehetség a 21. században – Bővült a Matehetsz képzési portfóliója

2021. július 30.

A Tehetségek Magyarországa kiemelt európai uniós projekt keretében a Matehetsz tovább bővítette pedagógusképzéseit és továbbképzéseit, korábbi képzési portfóliójára építve. A szervezet a projekt 2016.01.04.-2021.06.30. közötti szakmai megvalósulási ideje alatt további hat hagyományos (tutorképzés, okoskocka, drámapedagógia, kommunikáció, önismeret és tehetségsegítő program tematikájú), valamint tizenkét különböző e-learning képzést dolgozott ki. A képzések eredményeiről, módszertanáról Major Anikó alprojektvezetőt kérdeztük.

 

— Mi alapján határozza meg a Matehetsz a képzések tematikáját?

— Minden projekt előtt felállítunk egy Képzési Bizottságot, elsősorban a Matehetsz vonzáskörzetében jelenlévő szakemberekből. Jelenlegi tagjai dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, dr. Balogh László, a Matehetsz elnöke, Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke, a Tehetségek Magyarországa projektmenedzsere, illetve olyan kollégák, akik a projekt időtartamához kapcsolódóan tematikus feladatok elvégzésében vesznek részt. A Képzési Bizottság dönt pl. az akkreditált képzésekről, azok tematikájáról, kidolgozásáról, felülvizsgálatáról, vagy éppen az óraszámokról. Az akkreditáció előkészítése és lebonyolítása hosszabb folyamat, ami akár egy fél évet is igénybe vehet. Előfordult a Matehetsz életében olyan időszak, amikor kilencvennél is több, tematikájában eltérő akkreditált képzésünk is volt. További új képzésekre a bevont szakemberek is tehetnek javaslatot, ami egy témára vagy tartalomra vonatkozik, s később ez alapján kerül kidolgozásra, majd megtartásra. Nem egyszer történt, hogy az általunk szervezett szakmai konferencián vagy webináriumon felmerült egy-egy érdekes téma, amelyeket szintén ki lehetett a továbbiakban bontani. Ezen kívül a látókörünkbe kerülő tudományos vonatkozású új tartalmak is témaanyagot biztosíthatnak képzés vagy műhely megszervezéséhez.

 

— Miben áll a Matehetsz képzéseinek egyedisége?

— A pedagógus akkreditált képzések területén – tehetségfejlesztés szempontjából – élen járunk. Itt elsősorban nem tantárgyspecifikus témákra kell gondolni, hanem általános kompetenciákra, amelyek segítik a pedagógusokat pl. a tehetséges gyerekek kiválasztásában, az egyéni tanrendjük kialakításában és a tanórán kívüli tehetséggondozásban. Ez a későbbiekben is segíti a komplex és hatékony munkát. Tantestületeknek, nevelőtestületeknek, szakszolgálatoknak, tutoroknak is biztosítunk e témában lehetőségeket. A Matehetsz akkreditált intézmény, és ennek megfelelően tart képzéseket, továbbképzéseket. Két típusát különböztetjük meg a kontaktalkalmas képzéseknek: az egyik a PAT-képzés (Pedagógus Akkreditált Továbbképzés), amelyek általában 30 órásak. Jelenleg ebből huszonhét féle választható. A másik típus a FET-képzés (Felnőttképzési engedéllyel és bejelentéssel rendelkező képzések), melyek 5-20 órásak. Ezekből jelenleg huszonkét rövidebb áll rendelkezésre. Ezen kívül az online térben továbbra is zajlanak E-learning képzéseink, melyekből jelenleg tizenkettő van a kínálatban. Ilyen többek között a Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás; Fejlődéslélektan a tehetséggondozás vonatkozásában; Konfliktuskezelés; Kreatív természettudományi tehetséggondozás; A vers és novellaírás tanítása: kollektív munka a webtérben; Megküzdési- és problémamegoldó stratégiák tehetségeseknek; Stressz események és kiégés tehetségeseknél és pedagógusoknál; Alkalmazói szoftverek és táblajátékok a tanulás támogatásában; Mindset – A személyes fejlődés és a bátorítás ereje.

A pandémia ideje alatt egyedinek számító speciális módszertanokat dolgoztunk ki. A jogszabályi környezet lehetőséget biztosított arra, hogy távoktatással vagy online átvezetéssel tartsuk meg a kontaktóráinkat; erre egy teljesen online, vagy hibrid megoldást is kitaláltunk. A Matehetsz, mint akkreditált képző intézmény a tehetségterületi képzések tartalmi és módszertani területén „nóvumnak” számít.

 

—Melyek voltak a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt legsikeresebb képzései az elmúlt öt évben, és mennyien vették ezeket igénybe a célcsoportok részéről?

—Az elmúlt időszakban a rövidebb, speciális tartalmú, illetve az online képzéseink voltak népszerűbbek. Azt gondolom, hogy a sikerességet, vagy az eredményességet talán számokkal lehet a legjobban alátámasztani. A kiemelt projekt indikátor számát adó akkreditált képzések esetében tizennyolc rövid (5-20 órás), tizenkét hosszú (30 óra feletti), valamint tizenkét e-learning (online képzés és blended képzési csomag) program futott 670 alkalommal. Mindezt, huszonhét oktató bevonásával valósítottuk meg. (Részletezve ez 10-15 órás kontaktképzéseket, 292 db csoportos és egyénileg jelentkezhető képzést, valamint 30 órás PAT kontaktképzéseket, 42 db egyénileg jelentkezhető képzést, és 336 db e-learning képzést jelent 23 felhívás keretében). Az akkreditált képzéseinken több mint 8 000 fő, együttesen több mint 30 000 szakember vett részt a kiemelt projekt időszakában.

 

—A műhelyfoglalkozásokat tekintve, milyen számszerű eredmények születtek?

—A kiemelt projekt eddigi megvalósítási ideje alatt 1078 tematikus – képzés tematikájú, vagy éppen tutori, tehetséghálózati, szakszolgálati – műhelyfoglalkozást tartottunk. Emellett évente legalább két alkalommal szakmai műhelybeszélgetéseket, valamint a tehetségpontok minőségi megmérettetését jelentő tehetségpont akkreditációs felkészítőket is szerveztünk.

 

—A 2021-es év EFOP projekt hosszabbításban – ami ez év végéig tart – milyen képzéseket terveznek még?

—Az év második felében hat kontaktórás képzést szeretnénk megvalósítani, amelyekre meghívásos alapon történik majd a jelentkezés. A nyár és az ősz folyamán több képzésre is várjuk tutorainkat, szakembereinket a tizenegy e-learning mellett. A hosszú pandémiás időszakból adódóan elsősorban az érzékenyítő típusú témákra szeretnénk a hangsúlyt helyezni.

Kiemelném a Stresszesemények és kiégés tehetségeseknél és pedagógusoknál képzésünket, amely tíz órás időtartamban valósul meg távoktatás formájában, segítve a digitális oktatás és tehetséggondozás hátrányainak kompenzálását. Elsősorban pedagógusokat, tehetséggondozással foglalkozó szakembereket, emellett bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, egyesület, egyéb szervezet munkatársait várjuk. Célja, hogy a résztvevő megismerje a stressz, a kiégés és a pszichológiai immunrendszer definícióját, az összefüggést az életesemények és a stressz mértéke között, a testi-lelki betegségek és a stressz közötti kapcsolatot, a társas támogatás szerepét a stresszel való megküzdésben. Ezen kívül foglalkozunk még a kiégés tüneteivel is, vizsgáljuk kialakulásának okait és a megelőzése érdekében tehető lépéseket, ami a mostani speciális helyzetben kiemelten fontos tényező lehet.

A másik különleges képzésünk a tíz órában megvalósuló Karaktererősségek a mindennapokban képzés, amely távoktatási formában zajlik. A célcsoportot tekintve szintén pedagógusok, egyéb szakemberek, bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, egyesület, egyéb szervezet munkatársai jelentkezhetnek rá. A kurzus során a résztvevők megismerhetik saját karaktererősségeiket, azok működését, a karaktererősségek VIA-rendszerét, valamint olyan erősségközpontú nézőpontot alakíthatnak ki, amellyel nemcsak saját boldogulásukat, hanem a tanulók, és a környezetükben élők erősségeit is hatékonyan támogathatják, reflektálva a pandémiás tapasztalatok felhasználására is.

 

—A jövőt illetően milyen szakmai tervekkel készülnek?

—Egy ideje tervezzük, hogy létrehozunk egy szakmai alumni-csoportot. Ezen a platformon elsősorban azok a pedagógusok és pszichológusok „találkozhatnának” az online térben és oszthatnák meg tapasztalataikat, gondolataikat egymással, akik valamely kurzusunkon már részt vettek. Ezen kívül az EFOP+ programcsomag keretében intézménytámogatási képzési csomagokat is tervezünk, amelyek kidolgozása még folyamatban van. Az elégedettségmérések elemzése alapján a visszajelzések szinte kivétel nélkül pozitívak, ami a munkánkra is ösztönzően hat. Bizakodva tekintünk egy tartalmas és sikeres második félév elé, és reméljük, hogy a későbbiekben ismét szép számban találkozhatunk szakemberekkel megújult és friss palettás képzéseinken.