Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Genius Loci Díj 2019

Jelölések benyújtása: 2019. február 21. 12:00
Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért 2019.

A Genius Loci Díj

A „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díj célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.

Az elismerést 2015 óta évente adományozza a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). A díjat az elmúlt négy évben három kategóriában adták át, a díjazottakkal az alábbi linkre kattintva ismerkedhet meg:

Díjazottak 2015 - 2018

A kreatív, tehetséges munkatársak toborzása, magas színvonalú képzése és megtartása fontos része a vállalatok versenyképességének. Az üzleti élet képviselői tisztában vannak azzal, hogy a számukra oly fontos tehetséges pályakezdő sokévnyi képzés, fejlesztés és céltudatos tehetséggondozás után lép színre. Számos olyan vállalat és kisvállalkozás van, amely elismeri és a magyarországi tehetségsegítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel együttműködésben támogatja a tehetséggondozás folyamatát.

Ezért a díj alapítója, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) szükségesnek látja a Genius Loci Díj évenkénti odaítélésével fölhívni a figyelmet azokra az innovatív kezdeményezésekre és követendő jó gyakorlatokra, amelyekkel a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozások és vállalkozók hozzájárulnak a környezetükben (pl. székhelyükön, településükön, régiójukban vagy akár nagyobb hatókörben) a tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok és más intézmények, szervezetek munkájához, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához, a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet kialakításához.

 

Honnan ered a Genius Loci elnevezés?

Genius loci, azaz „a hely szelleme” a római mitológiában a település védelmezője volt. A mai nyelvhasználatban „a hely szelleme” kifejezés azt a sajátos légkört, szellemiséget jelenti, amelyet egy-egy nevezetes hely sugároz magából. A névválasztással azt hangsúlyozzuk, hogy a kiemelkedő képességű fiatalokat segítő, fejlesztő intézményekkel, szervezetekkel partneri viszonyt kialakító vállalatok, vállalkozók pozitív hatással vannak annak a településnek (vagy nagyobb térségnek) a szellemiségére, tehetségeket támogató légkörére, ahol a vállalatuk, vállalkozásuk működik.

 

Hogyan lehet Genius Loci Díjra jelölni?

A Genius Loci Díjra a vállalattal, vállalkozóval kapcsolatban álló tehetségpont, tehetségsegítő tanács, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) tagjai és tagszervezetei tehetnek jelölést. A jelölésre az online jelölőlap kitöltésével van lehetőség az alább részletezett kategóriákban. Azokat a vállalatokat és vállalkozókat, akik 2015-18 között elnyerték a Genius Loci Díjat, 2019-ben nem lehet újra jelölni. Nevezési díj nincs.

 

A pályázat népszerűsítése

A Genius Loci Díj felhívását a Matehetsz saját tehetséghálózatán keresztül teszi közzé, illetve megjelenteti a tehetseg.hu honlapon és a Matehetsz egyéb kommunikációs felületein is.

 

Kik bírálnak?

A beérkezett jelöléseket a Matehetsz által felkért, több szektor képviselőiből álló zsűri bírálja el. A zsűri munkájában való részvételre a Matehetsz elnökségének tagjai, a Magyar Tehetség Nagykövetei, a korábbi Genius Loci díjas vállalatok képviselői, valamint a tehetségek ügye mellett elkötelezett üzletemberek kapnak meghívást.

 

Mit jelent az elismerés és mennyi a várható díjazottak száma?

A díjat (Czakó Zsolt grafikusművész alkotását) a meghirdetett három kategóriában (ld. alább) összesen legfeljebb 12 tehetségtámogató vállalat, vállalkozó nyerheti el. A díjjal járó védjegyet (Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért 2019.) a díjazottak feltüntethetik kommunikációs célú kiadványaikban és honlapjukon. A díjakat ünnepélyes díjátadó ünnepség keretében vehetik át a díjazottak.

 

Miért érdemes jelölni?

A „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” elismerés ráirányítja a közvélemény figyelmét a tehetséges fiatalok kibontakozását szolgáló példaértékű szektorközi együttműködésekre, ezzel hozzájárul a jó példák megismertetéséhez és elterjesztéséhez. A díj elnyerése növeli a vállalat vagy vállalkozó reputációját, hozzájárul a vállalat általános és munkáltatói imázsának pozitív formálásához. A díj nyertesei, a jelölő szervezetek és vendégeik számára a díjátadó ünnepségen való részvétel kapcsolatépítési lehetőséget nyújt, az elismerés pedig témát szolgáltat a vállalati PR-aktivitás számára. A Genius Loci Díj emblémája feltüntethető a cég felületein, növelheti vonzerejét a humánerőforrás-utánpótlást célzó rendezvényeken, karrierexpókon. Az elismerés hazai kommunikációjának megszervezéséről a kiíró Matehetsz gondoskodik.

A 2018-as Genius Loci díjazottak

Milyen kategóriákban lehet jelölni?

A Genius Loci Díjra három kategóriában jelölhetik partnereiket az ajánlók, a vállalat/ vállalkozás segítő aktivitásának földrajzi hatóköre szerint, a tehetséggondozást támogató tevékenységek bemutatásával.

  1. Genius Loci Díj – nemzeti kategória: Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, pro bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok, donációk  stb. jelölhetők, amelyek országosan vagy országhatárokon átívelően  működnek.
  2. Genius Loci Díj – regionális kategória: Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, pro bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok stb. jelölhetők, amelyek legalább egy megyei vagy regionális vonzáskörben fejtik ki tevékenységüket.
  3. Genius Loci Díj – helyi kategória: Ebben a kategóriában az egyetlen településen vagy kistérségben működő vállalati tehetségsegítő aktivitások jelölhetők. 

Mit tartalmazzon a jelölés? Hogyan érdemes kitölteni az online jelölőlapot?

A Genius Loci Díjra 2017-18-ban megvalósult vagy folyamatosan működő vállalati vagy vállalkozói tehetségtámogató kezdeményezések, együttműködések bemutatásával lehet. A pályamű a választott kategória figyelembevételével mutassa be a vállalat, illetve vállalkozó és a tehetségsegítő, fejlesztő intézmény, szervezet partneri együttműködésének példaértékű gyakorlatát, innovatív megoldásait. Ismertesse az együttműködés módját, jellegét, térjen ki az együttműködés eredményeire. Kérjük, hogy jelölőlap kitöltésekor térjen ki az alábbiakra:

  • A jelölt közreműködését úgy mutassa be, hogy az kívülállók (így a zsűritagok) számára is értelmezhető legyen. Ennek érdekében minél pontosabban írja le, milyen időszakban, milyen rendszerességgel, pontosan milyen formában, számszerűsítve milyen értékben vagy munkaórában fejezhető ki a jelölt által nyújtott támogatás. Ezek hiányában a díjra jelöltek tevékenységét nem tudjuk érdemben megítélni.
  • Térjen ki arra, hogy a jelölt által nyújtott támogatás pontosan mivel (milyen módon, számszerűsíthetően milyen értékben) egészítette ki a jelölő szervezet alaptevékenységét vagy más pályázati támogatásból megvalósuló projektjét. Mutassa be, hogy a különféle forrásokból finanszírozott tehetségtámogató tevékenységek megvalósulását milyen módon és számszerűen milyen mértékben, arányban segítette a támogató.
  • Számszerűsítse, hogy a jelölő látókörében lévő, programjain részt vevő tehetséges diákok közül mennyien és milyen támogatásban részesültek a jelöltnek köszönhetően. Ügyeljen arra, hogy valóban az e támogatásban érintett fiatalok számát adja meg a jelölés során.
  • A jelölőlap megfelelő helyén adja meg azoknak a külső forrásoknak a linkjét, ahol az együttműködésről bővebben tudnak tájékozódni a zsűri tagjai. Ez lehet a tehetségpont weboldala vagy a vállalati weboldal megfelelő része, esetleg az együttműködésről készült hír linkje. Amennyiben ilyen oldal korábban nem állt rendelkezésre, ez a jelölés elkészítése során is létrehozható, mintegy ezzel is elismerve a támogató hozzájárulásának fontosságát.
  • A jelölés szövege összességében legyen alkalmas arra, hogy átfogó képet adjon a támogató és a jelölő kapcsolatáról, a támogatás jellegéről, nagyságrendjéről és a tehetséges fiatalok támogatásában játszott konkrét szerepéről. Tartalmazzon minél több konkrétumot, legyen alkalmas arra, hogy a díj odaítélése esetén a tehetséghálózat tagjai a díjazott együttműködést, mint jó gyakorlatot, mint követendő példát megismerhessék.

Javasoljuk, hogy a pályamű elkészítése előtt ismerkedjenek meg a 2015-2018-as díjazottakkal a honlapon.

 

Genius Loci díjátadó ünnepség

A Genius Loci Díjat ünnepi rendezvény keretében vehetik át a díjazottak. Az alkalomra a három kategória díjazottjainak és az őket jelölő szervezeteknek két-két képviselője kap meghívást. A rendezvényen röviden bemutatásra, laudálásra kerülnek a díjazottak.

 

A jelölés módja és határideje

Jelölni a Matehetsz online pályázati rendszerében (OPER) elérhető űrlap kitöltésével lehet:

Online jelölőlap

Jelölést csak az OPER-ben regisztrált felhasználók tudnak tenni.

Jelölési határidő: 2019. február 21. 12.00 óra.

A bírálati folyamat és a díjak átadása

A zsűri 2019. március 20-ig meghozza döntését. A díjazott vállalatokat és vállalkozókat, valamint az őket jelölő szervezetek képviselőit a Matehetsz felkéri, hogy vegyenek részt a 2019. április 12-i budapesti díjátadó gálán.