Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Felfedezettjeink 2023

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg „Felfedezettjeink” pályázatát. Jelen felhívásunkkal a 2021-es, illetve 2022-es év folyamán kimagasló teljesítményt mutató fiatalokat keresünk.

Pályázatok benyújtása: 2022. 11. 30. – 2023. 01. 16. között online pályázói adatbázison keresztül.

Pályázatot nyújthatnak be a hazai és határon túli tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok és a Matehetsz vagy NTT tagszervezetei által felfedezett, 6 évesnél nem fiatalabb és 20 évnél nem idősebb (köznevelésben tanuló), kiemelkedően tehetséges fiatalok bemutatásával. (A pályázatot a köznevelésben tanulók számára hirdetjük meg, 6 és 20 éves kor közöttiek számára, tehát az óvodás korúak és a felsőoktatásban tanulók sajnos ebben a pályázatban nem vehetnek részt.)
Egy pályázó intézmény legfeljebb kettő fiatal pályázati anyagát nyújthatja be (külön-külön, tehát minden egyes fiatal bemutatása önálló pályaműnek minősül).

  • Fődíj: 150 000 Ft ösztöndíj támogatás
  • Különdíj: 80 000 Ft ösztöndíj támogatás

A felhívásra beérkező pályaművek közül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a felkért szakmai zsűri mérlegelése alapján várhatóan 2 fődíjat és több különdíjat ad. A legjobb pályázókat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) meghívja a Nemzeti Tehetség Program hazai forrásai keretében meghirdetett tehetségsegítő programokba. A támogatást közvetlenül utaljuk a támogatott fiatal, illetve törvényes képviselője részére. Az elnyert összeget a fiatal további szakmai fejlődésére kell fordítani, amelyről szakmai beszámolót kell benyújtani. 
A Felfedezettjeink pályázatot az NTT jogi képviseletét ellátó Matehetsz írja ki és értékeli. A Felfedezettjeink pályázatának ösztöndíjra fordítható anyagi alapját a Matehetsz számára felajánlott állampolgári 1% adóforintok adják. (A beérkező pályázatokat értékelők javaslatait figyelembe véve, a Matehetsz ezt az összeget egészíti ki egyéb forrásból.)

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

  • A kitöltött pályázati adatlapot;
  • A tehetségpont, Tehetségsegítő Tanács, a Matehetsz, illetve NTT tagszervezet képviselőjének ajánlását (az intézmény vagy szervezet vezetőjének aláírásával, pdf dokumentum formájában– online csatolva);
  • A fiatal tehetségről készült jó minőségű fotót, melynek közléséhez az érintett tanuló (illetve törvényes képviselője) hozzájárult (jpg formátumban, max. 1 MB méretben);
  • A bemutatott fiatal által aláírt, beszkennelt adatkezelési nyilatkozatát.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:
A pályaműveket a Matehetsz online pályázati rendszerében lehet benyújtani 2022. november 30. és 2023. január 16. között.

A pályázat elbírálása:
Az elbírálásnál a szakmai tartalom mellett figyelembe vesszük a pályázó eddigi eredményeit, a jövőbeli céljait (melyeket a pályázati ösztöndíjjal elérni szeretne), valamint a családi és anyagi körülményeket. A díjazott és a további, a bírálók által magas színvonalúnak ítélt pályázatok megjelennek a Matehetsz honlapján és hírlevelében is. A nyertes fiatalokkal (törvényes képviselőjükkel) a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége szerződést köt. Az ösztöndíjat a pályázatban megjelölt fiatal (az ajánló intézménnyel egyetértésben) a tehetségének kibontakoztatása érdekében használhatja fel.

A pályázat ütemezése:
A pályázat meghirdetése: 2022. november 30.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2023. január 16. 12.00 óra
A pályázó intézmények kiértesítése: 2023. február 20.
Díjátadó időpontja: Kárpát-medencei Tehetségnap, 2023. március 25. (szombat)

Korábbi Felfedezettjeink pályázatokról bővebben itt olvashat: http://tehetseg.hu/felfedezettjeink

Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel, észrevételeivel forduljon Vörös Ágneshez a voros.agnes [at] tehetseg.hu címen.