Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Díjak, kitüntetések tanárok számára

Apáczai Csere János-díj 
Az oktatási miniszter adományozza pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók számára kiemelkedő oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért évente egyszer a Pedagógus Napon, június 1-én legfeljebb 3,0 az alap- és középfokú oktatásban, és legfeljebb 30, a felsőfokú oktatásban tevékenykedő személy részére. A díjazott Kiss Nagy András szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20-a.
 
Bay Béla-díj
A Bay Béla-díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza a kiemelkedő edzői tevékenységet és jelentős nevelő-oktató munkát, és a kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat felkészítő sportszakemberek részére, valamint kiemelkedő teljesítményt nyújtó edzők életművének elismerésére. A díjat a Magyar Sport Napján, május 6-án adják át évente legfeljebb négy díjazottnak. A díjazott Szabó Géza ötvösmester alkotását és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke a mindenkori illetményalap tizenkétszerese. A felterjesztés helye a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma.
 
Bolyai János Alkotói Díj 
A Bolyai János Alkotói Díj olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén, valamint ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén. A díjat kétévente adják át, adományozásáról 15 tagú díjbizottság dönt, melynek tagjai a magyar tudomány elismert képviselői – hét tagot a Magyar Tudományos Akadémia, hét tagot az alapítók jelölnek – a tizenötödik tag, a bizottság elnöke pedig a mindenkori magyar köztársasági elnök. A díj 100 ezer euró pénzjutalommal jár. A díj feltételeiről részletesen itt.
 
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj
A „Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért” díjra a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek, tehetségsegítők és tehetséggondozó szervezetek erkölcsi és anyagi elismerésére van lehetőség. Az EMMI kezdeményezésére a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásáért felelős szervezet, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghívásos pályázatot írt ki a szakmai elismerés szempontrendszerének kidolgozására és a díj odaítélésével kapcsolatos teendők koordinálására. A feladat ellátására 2014. végéig a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) kapott felkérést azzal, hogy a hazai és határon túli Tehetségpontok több mint 1000 tagot számláló hálózatán keresztül érje el a jelölésre legméltóbb szakembereket. 2015 óta a felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében teszi közzé. A díj öt kategóriában kerül átadásra: kiváló tehetséggondozó, kiváló tehetségfejlesztő, kiváló tehetségsegítő, kiváló tehetséggondozó szervezet, életműdíj. 
 
Brunszvik Teréz-díj
Az oktatási miniszter adományozza kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) vagy a bölcsődei ellátás területén végzett szakmai munkáért járó elismerés tekintetében a Család Nemzetközi Napja (május 15.) alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb huszonöt adományozható azzal, hogy öt díjazott a család- és ifjúságügy területéről kerül kiválasztásra. A díjazott Lebó Ferenc szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20-a.
 
Eötvös József-díj 
A díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb négy adományozható azzal, hogy két díjazott a köznevelés területéről, két díjazott a felsőfokú oktatás területéről kerül kiválasztásra. A díjazott Kutas László szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap tizenhatszorosa.. 
 
ERICSSON-díj
Az "Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" díjat 2 matematika- és 2 fizikatanár nyerheti el, és egyenként 250.000 Ft-tal jár. Olyan tanárok kaphatják, akiknek tanítványai a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok vagy az ABACUS versenyein, vagy a Varga Tamás-, Kalmár László-, Arany Dániel-matematikaversenyek, matematika- vagy fizika-OKTV, Öveges József-, Jedlik Ányos-, Mikola Sándor-, Szilárd Leó-fizikaversenyek, a Nemzetközi Matematika vagy Fizika Diákolimpiák, a Kürschák József matematikai tanulóversenyek vagy az Eötvös Loránd fizikaversenyek valamelyikén a 2008-2009-es tanévtől kezdődően elnyerték az első öt díj egyikét. A díjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány ítéli oda, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-díjbizottságainak ajánlása alapján. Részletek itt olvashatók.
 
Európai Nyelvi Díj
Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. A program hazai lebonyolítója a Tempus Közalapítvány. A nyertes pályázatot benyújtó intézmények és megjelölt partnereik oklevelet kapnak, valamint a díjazottak között 500 000 forint kerül kiosztásra. Az anyagi támogatás a program széleskörű megismertetésére, továbbfejlesztésére fordítható.  A pályázatról részletesen itt lehet olvasni.
 
Ezüstgyopár díj
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége a több évtizedes oktató-nevelő munka elismeréséül kétévente Ezüstgyopár-díjjal jutalmazza azokat a pedagógusokat, akiknek életpályája példaértékű, munkásságuk, alkotásuk maradandó értéket teremtett.
Az RMPSZ megyei és körzeti elnökeinek javaslata alapján az elismerést olyan Romániában élő pedagógusok kaphatják meg, akiknek kiemelkedő tevékenysége a romániai magyar közoktatás megmaradását, fejlesztését, az anyanyelvű kulturális örökség megtartását szolgálta. Tevékenységükkel hozzájárultak nemzeti értékeink megmaradásához. A díj emlékéremből és díszoklevélből áll.
 
Felvidéki Magyar Pedagógus Díja
A díj azoknak a pedagógusoknak vagy pedagógusközösségeknek ítélhető oda, akik /amelyek/ munkájuk során jelentős nevelői-oktatói eredményeket érnek el, sikeresen alkalmaznak célravezető pedagógiai módszereket az oktatásban, a tehetséggondozásban vagy a nevelés területén, akik pedagógiai-közéleti tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára, akik szlovákiai magyar nemzeti közösségünk értékeinek gyarapításán fáradoznak. A díjra javaslatot tehetnek magánszemélyek és közösségek, odaítéléséről a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége dönt. 
 
Fraknói Vilmos-díj
A Fraknói Vilmos-díjat 2000-ben alapította a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy ezzel ismerje el azon tudósok tevékenységét, akiknek munkássága kiemelkedő a teológia, a filozófia, valamint az egyháztörténelem területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. 
A díjat évenként, november 20-án, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján, legfeljebb három fő részére adják. A díjazott Király Vilmos szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap tizenkétszerese. A felterjesztés helye a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, határideje minden év szeptember 15-e.
 
Harangozó Gyula-díj
A díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére. A díjat március 15-én adják át és évente legfeljebb ketten kapják egy bizottság javaslatára, amelynek öt tagját a miniszter – szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel. A díjazott Szabó Gábor szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap harmincszorosa. 
 
Hortobágyi Károly-díj
A díjat a Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista és pedagógiai tevékenység elismerésére. A díjat kétévente legfeljebb egy személy kaphatja bizottság javaslatára, amelynek három tagját a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – öt évre kéri fel. A díj átadására március 15-én kerül sor. A díjazott Kiss György szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap harmincszorosa. 
 
Kajtár Márton Emlékdíj
A Kutató Tanárok Országos Szövetsége - a Thales Nanotechnology Inc. támogatásával 2007-től minden évben kutató tanári díjjal ismeri el mindazt a munkát, amit kiemelkedő tanáraink a kutatásban, a tudományos ismeretterjesztésben, az oktatásban és a kutató diákok tehetséggondozásában tettek. A díjat a hazai és nemzetközi kutatásokban is kiemelkedő oktató–kutató, Dr. Darvas Ferenc alapította. A szakkuratórium a díj megítélésekor figyelembe veszi: a TUDOK konferenciákon, pályázatokon való eredményes tehetséggondozó, felkészítő munkát, a tudományos tevékenységet (oktatás, fejlesztés, publikálás), és a szövetség céljai iránt végzett elkötelezett munkát (konferencia szervezés, szakmai és szakértői munka stb.) A díj Darabos Anita üvegművész fekete alapon álló üvegalkotása, amely a végtelen és szárnyaló tehetséget jelképezi. Részletek
 
Kármán Tódor-díj
Az oktatási miniszter adományozza a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági élet szereplői közül legfeljebb öt főnek. A díjátadására évente egyszer, az év utolsó hónapjában kerül sor. A díjra pályázni kell. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évente pályázati, illetve javaslattételi kiírásban határozza meg a pályázat részleteit és a felterjesztési időpontokat.
 
Kazinczy-díj
A Kazinczy-díj Alapítvány három évenként Kazinczy-díjban részesít egy anyanyelvünket példamutatóan használó színészt, egy rádiós és televíziós hivatásos bemondót, továbbá egy, az ifjúság beszédkultúráját elkötelezetten és eredményesen gondozó magyartanárt, mindösszesen 3 főt. Részletek itt olvashatók.
 
Kontra György Innovációs Díj
A Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége által közösen kiírt, kétévente meghirdetett pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása. A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben, főállású munkaviszonnyal rendelkező, természettudományokat vagy matematikát oktató tanárok pályázhatnak. A díjazottak munkájuk elismeréseként és szakmai továbbképzésük támogatására egyszeri 150 000 forint összegű ösztöndíjat kapnak. A zsűri a Magyar Innovációs Alapítvány által felkért, elismert gazdasági és tudományos szakemberekből áll. Részletek
 
Kontra Györgyné Innovációs Ösztöndíj
A díjat a Kutató Tanárok Országos Szövetsége a Magyar innovációs Szövetséggel együttműködésben azon művészeti vagy humán tantárgyakat tanító, kiemelkedően eredményes pedagógusoknak adja, akik: napi lelkes munkájuk mellett, illetve azt segítendő pedagógiai, módszertani innovációkat dolgoznak ki, illetve valósítanak meg, sikeresen készítik fel emelt szintű érettségi vizsgára, illetve tanulmányi versenyekre, pályázatokra növendékeiket, tanítványaikat önálló alkotó munkára inspirálják, maguk is aktív tudományos, illetve alkotó életet élnek. A díjat – amely egyszeri pénzbeli támogatás – pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatokat független zsűri bírálja el. Részletek itt.
 
Kemény Ferenc-díj
A Kemény Ferenc-díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza évente a sport területén kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenységet folytató legfeljebb három természetes személy vagy szervezet elismerésére. A díj átadására a Magyar Sport Napján, május 6-án kerül sor. A díjazott Szabó Géza ötvösmester alkotását és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke a mindenkori illetményalap hatszorosa. 
 
Kémia Oktatásért-díj
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben létrehozta "A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért" Alapítványt, hogy támogassa és erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. Az alapítvány kuratóriuma a "Magyar Kémia Oktatásért" néven díjat alapított az általános, közép- és szakközépiskolai tanárok részére, melyet 1999 óta minden évben nyilvánosan meghirdet. A pályázaton javasolt tanárok közül az Alapítvány kuratóriuma azokat választja ki díjazásra, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A díj 400.000 forintos jutalomösszeggel jár. Részletek itt olvashatók.
 
Kerezsi Endre-díj
Az oktatási miniszter adományozza a testnevelés és a sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenység elismerésére az iskolai, diák- és egyetemi sport területén tevékenykedő személyek, tanárok részére évente egyszer a Magyar Sport Napján (május 6-án) legfeljebb négy személynek. A díjazott Szabó Géza ötvösmester alkotását és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap négyszerese. A díjazás javaslat alapján történik.
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
A díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza a felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók és más alkalmazottak kiemelkedő munkájának elismerésére. A díj átadására az év során folyamatosan kerül sor, így nemzeti, állami ünnep alkalmából is, de egy évben legfeljebb hatvan adományozható. A díjazott Palotás József szobrászművész plakettjét kapja. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, határideje folyamatos. 
 
MMM-díj - Matheidesz Mária Minőségi Díj
Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete volt elnöke, az alapító tagiskolák egyikének akkori vezetője az Egyesület bevonásával magánvagyonából 2010-ben díjat alapított a nyelvtanárok és nyelvtanulók szakmai munkájának elismerésére. A minőségdíjat évente egy alkalommal, két külön kategóriában ítélik oda: idegen nyelvet tanító tanárok, illetve diákok számára. Az MMM-Díj szakmai elismerés, egy oklevél, valamint az ezzel járó egyszeri anyagi támogatás, amelyre évente egyszer lehet pályázni. A pályázatok kezelését a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete végzi, a bírálatot pedig a háromtagú kuratórium látja el, melynek tagjai: Matheidesz Dóra, Matheidesz Mária lánya, Sipos Júlia, nyelvtanár, valamint a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének mindenkori elnöke. Az MMM-Díjjal járó pénzösszeg 2013-ban nettó 200.000 forint, illetve nettó 70.000 forint volt a nyertes tanár, illetve diák számára. Részletek itt.
 
A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány a díjat ajánlás alapján azon romániai tanárok, nevelők, edzők, mentorok számára adományozza, akiknek munkája nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Az ajánlást az alapítvány honlapján elérhető űrlapon lehet beküldeni magyar és román nyelven egyaránt. A jelöltek közül az alapítvány kuratóriuma 10 személyt részesít a díjban, amely a Mentor Trófea oklevél és 8000 lej pénzjutalom. A jelöléseket e-mailen (mentor [at] pentrucomunitate.ro) vagy postán lehet beküldeni.
 
Mestertanár Aranyérem
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997-ben alapította az elismerést azon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag-elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeznek. A Mestertanár Aranyérem kitüntetést kétévenként ítélik oda és azt az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke az oktatásért felelős miniszterrel közösen adja át az aktuális Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró ülésén. A kitüntetésben részesülők aranyozott emlékérmet és pénzjutalmat kapnak, amelynek összege az OTDT aktuális gazdasági helyzetétől és a szponzorok támogatásának mértékétől függ.
 
MOL Mester-M Díj
(2007-2014 között MOL Tehetséggondozásért Díj néven adták át az elismerést.)
A díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei. A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer a MOL Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki a sport, a művészet, a bölcsészet-, valamint a tudomány területeiről, és a MESTER-M díjban részesíti. A MESTER-M díj anyagi és erkölcsi elismerés, a díj értéke 1.000.000 forint személyenként. A jelöléseket minden év december 31-ig lehetett benyújtani. 
 
Németh László-díj
Az oktatási miniszter adományozza azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek. Az elismerésben évente legfeljebb hetven személy részesülhet a Pedagógus Napon, június 1-én. A díjazott Ágh Fábián Sándor szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20.
 
Nemzetiségekért Díj 
A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek. A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés átadására minden évben a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor.
További információ
 
Oktatói TDK-elismerés
A Pro Progressio Alapítvány 2000-ben létrehozta az Oktatói TDK-ösztöndíjat, melyet 2008 óta 8 oktató nyerhet el a Tudományos DiákKör terén végzett oktatói tevékenységének magas színvonalon történő folytatásához. Az ösztöndíj összege 150 000 Ft/fő. Az ösztöndíj elnyerésére a kari Tudományos Diákköri Tanácsok tehetnek javaslatot az egyetemi TDK-konferenciát követő 10 napon belül karonként 1 személyt megjelölve. Olyan oktatókra tehető javaslat, akiknek folyamatosan van TDK-dolgozatot benyújtó hallgatója, hallgatói között az elmúlt két évben az országos TDK-konferencián díjat nyert hallgató is van, TDK-dolgozatot benyújtó hallgatói között van Rektori Különdíjban vagy Pro Progressio Különdíjban részesült hallgató, aki folyamatosan részt vesz az egyetemi TDK-munka szervezésében. Részletek itt olvashatók.
 
Öveges József-Díj
A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének erősítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére 2006 márciusában Öveges József-Díjat alapított. A díj Farkas Pál szobrászművész kisplasztikája, valamint 2013-ben 250.000 Ft szakmai díj. A díjat iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el az általuk benyújtott pályázat alapján.
 
Pedagógus Kutatói Pályadíj
A Pedagógus Kutatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére van lehetőség. A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával, vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt éves pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású (tehát legalább a jogszabály szerinti teljes munkaidő felét elérő, vagy azt meghaladó időtartamú) pedagógusként magyarországi illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll (a pedagógusi munkakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani). A korábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.
 
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Országos Kulturális és Oktatási Alapítványa díja az általános iskolák alsó és felső tagozatos pedagógusai részére, hogy ezzel elismerjék és támogassák a tanulmányi versenyek szervezését, támogatásával kapcsolatban végzett pedagógusi munkát. A díjat pályázat útján osztják ki, pályázhatnak általános iskolák alsó és felső tagozatos pedagógusai. A díjazottak a Bendegúz Alapítvány egyszeri támogatásában részesülnek: 1. díj: 100 000 Ft., 2. díj: 60 000 Ft., 3. díj:  30 000 Ft. A pályázat benyújtásának módja itt olvasható.
 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
A díjat a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma adományozza azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. A díj évente korlátlan számban adományozható. A díj átadására az év során folyamatosan sor kerülhet, így nemzeti, állami ünnep alkalmából is. A díjazott Fritz Mihály szobrászművész alkotta emlékérmet kap.
 
Prima Primissima-díj
A Prima Primissima-díjat évenként ítélik oda tíz kategóriában – magyar irodalom, magyar színház- és filmművészet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet, illetve magyar sport – a kiemelkedő teljesítményt nyújtó jelöltek közül a legjobbaknak. A kategóriánként megválasztott három-három Prima közül titkos szavazással kerül ki minden kategória Primissima-díjasa, valamint a közönség szavazata által odaítélt Prima Primissima Közönségdíj nyertese. A jelöléseket a VOSZ megyei és szekcióelnökei, a Szakmai Testületek tagjai, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának tagjai, az elmúlt év Primissimái, illetve az egyes kategóriákban a kategóriák érdekvédelmi, szakmai és civil szervezetei adják. A Primák 2013-tól fejenként 5 millió forint, a Primissima-díjasok 15 millió forint díjazásban részesülnek, és megkapják Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész alkotását. A díjról és a szavazás módjáról részletesek itt.
 
Pro Progressio Alapítvány OTDK tanári elismerés
A Pro Progressio Alapítvány 2011-ben alapította meg az Országos Tudományos Diákköri tanári ösztöndíjat, melynek célja azoknak a BME-oktatóknak, -kutatóknak a kiemelt elismerése, akiknek a hallgatói az OTDK-konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyéremben részesültek. Az ösztöndíj a tehetséggondozó munka elismerése.  Az ösztöndíj összege 2013-ban 200 000 Ft/fő volt. Az ösztöndíjra a kari Tudományos Diákköri Tanácsok elnökei – a Pro Scientia-díjat elnyert hallgató véleményének figyelembevételével – tesznek javaslatot az OTDK évében, idén 2013. november 28-ig. Részletek itt olvashatók.
 
Pro Progressio középiskolai tanári elismerés
A Pro Progressio Alapítvány pályázata olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatikaszakos fiatal tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken és van, vagy voltak olyan diákjaik, akik érettségi után a BMGE-n folytatják (vagy folytatták) tanulmányaikat. Az elnyerhető pályázati támogatás összege 300 000 Ft/fő. A pályázatok beadásával kapcsolatos útmutató és a kitöltendő on-line adatlapok az alapítvány honlapján találhatók.
 
Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter a díjjal a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok munkáját ismeri el. A díjakat a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjbizottságai, a Magyar Kémikusok Egyesülete valamint a Magyar Biológia Társaság, a Magyar Biofizikai Társaság, illetve a Magyar Biokémiai Egyesület ajánlásai alapján a három cég által felkért Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda évente egyszer. A díj díjazottanként 1.200.000 forinttal jár. A javaslat, amit az info [at] ratztanarurdij.hu címre kell beküldeni.
 
Pályázat az egészségügyben és pedagógusként dolgozó nők munkájának elismerésére jelölés útján. A jelölők egy személyes élmény leírásával mutatják be az elismerésre ajánlottat. A jelölésekből kategóriánként 4, azaz összesen 12 döntőst választanak ki, közülük zsűri jelöli ki a díjazottakat, illetve a közönség is szavazhat az interneten. A fődíj 200 000 Ft.
 
Scheiber Sándor-díj
A Scheiber Sándor-díjat a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma adományozza azoknak, akik kiemelkedőt alkottak – a magyar nemzeti kultúra szolgálatában – a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás-, művelődéstörténet és az oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításának területén. A díj minden évben március 3-án, Scheiber Sándor főrabbi halálának évfordulóján kerül átadásra három fő számára. A díjazott Gáti Gábor szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap tizenkétszerese. A felterjesztés helye a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, határideje minden év december 31-e.
 
Széchenyi-díj
Széchenyi-díj adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, nemzetközileg is elismert eredményt ért el. A díj nagydíja csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi – a KSH által számított – országos szintű nettó átlagkereset ötszöröse. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese. A jutalomösszeg adó- és illetékmentes. A díjakat a köztársasági elnök adományozza, átadására március 15-én kerül sor. Mindkét díj 5-15 főnek adományozható. A díjakra történő felterjesztés helye: Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, ideje az adományozást megelőző év október 20. A díj adományozására a Kormány tagjai, az országos köztestületek, a Kossuth-, Széchenyi- és Állami Díjjal rendelkezők, valamint a tudományos és művészeti élet területén működő országos szervezetek elnökségei jogosultak javaslatot tenni.
 
Szent-Györgyi Albert-díj 
Az oktatási miniszter adományozza a felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző legfeljebb 18 magánszemélynek évente egyszer a Magyar Kultúra Napján, január 22-én. A díjazott megkapja Szöllőssy Enikő szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget, amelynek a mértéke az illetményalap tizenkétszerese. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év november 20-a.
 
Trefort Ágoston-díj 
Az oktatási miniszter adományozza azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek. Az elismerésben, amelyet valamely nemzeti, állami ünnep alkalmából adnák át, évente legfeljebb tizenöten részesülhetnek. A díjazott Fekete Tamás szobrászművész plakettjét és jutalomösszeget kap, amelynek a mértéke az illetményalap hatszorosa. A díjazás javaslat alapján történik, a felterjesztés helye az OKM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága, határideje az adományozást megelőző év május 31-e. 
 
Az UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Díjat a tanárok, a tanítás hatékonyságát elősegítő kiemelkedő teljesítmények és gyakorlatok elismerésére és népszerűsítésére hozták létre. A díjat kétévente adják három, főként fejlődő országbeli, illetve hátrányos helyzetű közösségek civil szervezeti, szakmai intézménye számára. A díjra civil szervezetek és intézmények pályázhatnak. A pályázatokat az UNESCO központjába kell beküldeni angol vagy francia nyelven postai úton vagy e-mailben. A pályázatról részletesen tájékozódni itt lehet.

 

VISZ-díj, az év informatikai oktatója
A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki 2002 óta évente magyarországi felsőfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített informatikus-képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg. A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottság segítségével készíti el. A döntést - ennek figyelembe vételével - a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ "Az év informatikai oktatója" ösztöndíjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló informatikai oktatók erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni. Az év informatikai oktatója-díj egy rézből készült táblával, valamint 1.000.000 Ft értékű ösztöndíjjal jár, amit ünnepélyes keretek között a VISZ decemberi évzáró rendezvényén adnak át. Részletek itt olvashatók.